X
X

Formularz zgłoszniowy

Firmy budowlane nie dowierzają chyba optymistycznym wskaźnikom gospodarki, bo koniunktura w budownictwie zamiast w górę, minimalnie spadła. Czy po spadkach produkcji produkcji budowlano-montażowej we wszystkich rodzajach budownictwa również rok 2017 nie będzie przełomowy po okresie spadków ? Firmy budowlane nie dowierzają chyba optymistycznym wskaźnikom gospodarki, bo koniunktura w budownictwie zamiast w górę, minimalnie spadła. Czy po spadkach produkcji produkcji budowlano-montażowej we wszystkich rodzajach budownictwa również rok 2017 nie będzie przełomowy po okresie spadków?

Budownictwo w roku 2016

GUS właśnie podsumował wyniki branży budowlanej w roku 2016. Produkcja budowlano-montażowa (łącznie z szacunkowymi danymi dla przedsiębiorstw budowlanych zatrudniających do 9 osób) była niższa o 6,1% niż w roku 2015. Produkcja zrealizowana przez jednostki sektora prywatnego była niższa o 2,5% niż rok wcześniej, zaś poziom produkcji budowlano-montażowej w sektorze publicznym spadł o 21,4%.Spadek robót o charakterze remontowym osiągnął 24,3%, a inwestycyjnych o 8,3%.Spadki odnotowano we wszystkich działach budownictwa: w firmach budowlanych, które specjalizują się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej produkcja zmalała o 17,0%, w przedsiębiorstwach budownictwa ogólnego (budowa budynków) spadek o 12,1% i wreszcie w obszarze specjalistycznych robót budowlanych specjalistycznych spadek o 7,5%. W dziale związanym ze wznoszeniem budynków spadek produkcji o 13,1% odnotowały przedsiębiorstwa, których podstawowym rodzajem działalności są roboty związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.Z najnowszych danych wynika, że w czerwcu tego roku  produkcja produkcja budowlano-montażowa była wyższa – o 11,6%. Natomiast biorąc pod uwagę pierwsze półrocze wskaxnik ten był wyższy o 7,6% niż przed rokiem – wówczas zanotowano spadek o 11,9%.

Koniunktura w budownictwie

lipiec 2017I z taką oto sytuacją roku ubiegłego mierzą się obecnie firmy budowlane, które sądząc po wahaniach koniunktury w górę i w dół nie dowierzają chyba klimatowi wzrostu gospodarki. W lipcu ogólny klimat koniunktury w budownictwie wg GUS osiągnął poziomie 6,3, czyli nie co niżej niż w czerwcu – 6,4. Poprawę koniunktury sygnalizuje 19,3% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 13,0% (przed miesiącem było to odpowiednio 20,5% i 14,1%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.Jednak jak podaje GUS, lipiec 2017 jest drugim miesiącem, w którym oceny portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są pozytywne, a bieżąca sytuacja finansowa firm budowlanych oceniana jest nieco mniej negatywnie niż przed miesiącem. W lipcu 7,5% przedsiębiorstw budowlanych oceniło swoje aktualne moce produkcyjne w odniesieniu do portfeli zamówień jako zbyt duże, a 14,2% jako zbyt małe.Niepokoi, że firmy budowlane wciąż sygnalizują wzrost w opóźnieniach płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe.

 

zródło : www.muratorplus.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem