X
X

Formularz zgłoszniowy

§ I. Organizatorzy Konkursu


Organizatorami Konkursu są: Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców - PRZEDSIĘBIORCY.PL, Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług oraz Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.

§ II. Cel Konkursu


Celem Konkursu jest promocja tych przedsiębiorstw działających w branży budowlanej, które zarządzane w sposób nowoczesny, reprezentują ponadprzeciętny i godny naśladowania poziom oraz kierują się zasadami etyki w prowadzeniu biznesu. Organizatorzy są przekonani, iż nagrodzeni w konkursie, którzy tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne w pełni zaspokajające potrzeby konsumentów, będą wskazywać kierunki rozwoju branży budowlanej, a konkursowe działania promocyjne pomogą im w jeszcze lepszym rozwoju poprzez budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa i pozyskanie nowych klientów.

§ III. Beneficjenci


Konkurs jest adresowany do wszystkich przedsiębiorstw z sektora budownictwa niezależnie od charakteru własności zakładu pracy, jego wielkości, liczby zatrudnionych pracowników; do przedsiębiorstw działających na terenie Polski oraz wszystkich firm mających w Polsce swoje oddziały lub przedstawicielstwa.

 

§ IV. Zgłoszenie do konkursu


1. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać osoby prawne polskie i zagraniczne (podmioty gospodarcze, organizacje, instytucje, stowarzyszenia). Przyjmowane będą również zgłoszenia od pracodawców i pracowników uznających, że osiągnięcia ich firmy uprawniają do udziału w konkursie.
2. Przed zgłoszeniem firmy należy uzyskać zgodę osoby zarządzającej lub właściciela firmy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia.

 

§ V. Kapituła


1. Kapitułę Konkursu powołują Organizatorzy.
2. W skład Kapituły Konkursu wchodzą przedsiębiorcy, osobistości świata polityki i biznesu, instytucji i organizacji patronujących i współpracujących przy konkursie.
3. Kapituła Konkursu dokonuje oceny Uczestników i na podstawie ustalonych kryteriów oceny przyznaje nagrody. Kryteria oceny określa §VII Regulaminu.
4. Kapituła Konkursu może powoływać ekspertów.
5. Kapituła Konkursu może wizytować firmy zgłoszonych kandydatów w celu weryfikacji informacji zawartych w Ankiecie Konkursowej.
6. Kapituła Konkursu w porozumieniu z Organizatorem może znieść kategorię konkursową lub zmienić jej nazwę, może połączyć kategorie konkursowe i ustanowić nowe.
7. Kapituła Konkursu w porozumieniu z Organizatorem może ustanowić własne nagrody specjalne.
8. Kapituła Konkursu w porozumieniu z Organizatorem zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z konkursu.
9. Skład Kapituły Konkursu do momentu ogłoszenia wyników konkursu jest tajny.

 

§ VI. Kategorie konkursowe


1. Biura Architektoniczne, Projektowe i Geodezyjne
2. Budownictwo Komercyjne, Sportowe i Użyteczności Publicznej
3. Budownictwo Mieszkaniowe
4. Budownictwo Przemysłowe i Specjalistyczne
5. Generalny Wykonawca
6. Infrastruktura Inżynieryjna, Drogowa, Kolejowa i Energetyczna
7. Instalatorstwo, Elektrotechnika
8. Inwestor/Inwestor zastępczy
9. Materiały Budowlane
- producenci
- dystrybucja
10. Maszyny i Sprzęt Budowlany
11. Menedżer
12. Modernizacja Obiektów
13. Stolarka Budowlana
14. Usługi dla Budownictwa
15. Usługi Deweloperskie
16. Wyposażenie Wnętrz
17. Zarządzanie Nieruchomościami
18. Innowacyjność i nowoczesne technologie w budownictwie

Nagrody specjalne:
1. Zasłużony dla Polskiego Budownictwa, w kategorii: Postać lub Firma

§ VII. Kryteria oceny


Uczestnik oceniany jest na podstawie osiągnięć oraz danych statystycznych i ekonomicznych zawartych w Ankiecie Konkursowej i załącznikach dla danej kategorii konkursowej. Każda pozycja Ankiety Konkursowej jest punktowana według ustalonej i zatwierdzonej przez Kapitułę Konkursu punktacji. Uczestnik musi uzyskać 60% ogólnej sumy punktów ustanowionej dla danej kategorii konkursowej oraz uzyskać 75% ogólnej sumy punktów dla Nagrody specjalnej. Po uzyskaniu wymaganej liczby punktów Uczestnik otrzymuje tytuł Laureata. Ocena Uczestników według ustalonej i zatwierdzonej przez Kapitułę Konkursu punktacji jest tajna.

 

§ VIII. Terminy, nagrody


1. Nagrodami w konkursie w poszczególnych kategoriach są:
- I miejsce: złota statuetka
- II miejsce: srebrna statuetka
- III miejsce: brązowa statuetka
- każdy Laureat otrzymuje Dyplom
2. Ogłoszenie wyników konkursu następuje podczas Wielkiej Gali. Wyniki z obrad Kapituły do tego momentu są tajne.

 

§ IX. Ustalenia końcowe


1. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się na przeznaczonych do tego formularzach.
2. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do udostępnienia Kapitule Konkursu wszelkich niezbędnych materiałów, potwierdzających dane zawarte w zgłoszeniu i Ankiecie Konkursowej. Materiały te będą dostępne tylko do wiadomości członków Kapituły.
3. Laureat konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego (załącznik do Ankiety Konkursowej).
4. Naruszenie Regulaminu Konkursu i/lub zasad Kanonu Etycznego może skutkować pozbawieniem dyplomu i statuetki przez Kapitułę Konkursu. Kapituła Konkursu określa zasady weryfikacji naruszenia zasad.
5. Organizator oraz Kapituła Konkursu zobowiązują się do zachowania tajemnicy wszelkiej wiedzy zawartej w materiałach dostarczonych przez Uczestników konkursu.
6. Projekt jest realizowany w ramach Narodowego Programu Promocji POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2020, którego organizatorem jest Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców - PRZEDSIĘBIORCY.PL oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług.
7. Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców - PRZEDSIĘBIORCY.PL oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług ma wyłączne prawo do wyrażania zgody na używanie logo, wszelkich znaków graficznych i symboli związanych z Ogólnopolskim Konkursem Budowlanym ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA.

8. Biuro konkursu prowadzi:
Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.
ul. Popas 7, 02-196 Warszawa
tel./fax: (22) 609 18 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem