X
X

Formularz zgłoszniowy

14 czerwca w Sangate Hotel Airport odbyła się Wielka Gala "30 lat Wolności RP", organizowana przez Przedsiębiorcy.pl wraz z Mazowieckim Zrzeszeniem Handlu, Przemysłu i Usług.

Podczas uroczystości poznaliśmy m.in. Laureatów:

- XII edycji konkursu „Orły Polskiego Budownictwa”.

Wielką Galę, w której uczestniczyło ok. 750 osób, otworzył Gospodarz Wieczoru Pan Robert Składowski – Prezes Federacji Przedsiębiorcy.pl, który powitał zebranych gości. W swoim wystąpieniu odwołał się do wydarzeń związanych z rokiem 1989, które miały wpływ na zmiany społeczno-gospodarcze w naszym kraju i dzięki którym możliwy był rozwój polskiej przedsiębiorczości. Podkreślił jak duże znaczenie miało i ma do tej pory przenikanie się trzech środowisk: przedsiębiorców, samorządowców i środowiska naukowego. Serdecznie pogratulował nagrodzonym dziękując im za ich zaangażowanie i ciężką pracę.

Słowa uznania – w imieniu Ministra Finansów Pana Mariana Banasia – przekazał zgromadzonym Doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Finansów Pan Tomasz Tokarski. Po jego wystąpieniu głos zabrał Pan Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 2012 - 2015, a obecnie Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja. Galę w znakomity sposób poprowadzili Joanna Jabłczyńska i Krzysztof Ibisz.

Uroczystość wręczenia nagród rozpoczęła się od uhonorowania Laureatów Plebiscytu „Orły Polskiej Przedsiębiorczości 2019”. „Orły Polskiego Budownictwa 2019” oraz „Orły Polskiego Samorządu 2019”. Zaszczytne statuetki wręczyli: Lesław Wiatrowski – Wiceprezes Federacji Przedsiębiorcy.pl i jednocześnie Przewodniczący Rady Programowej oraz Pan Tomasz Waźbiński – Prezes Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług. Menedżerów i zarządzane przez nich firmy nagrodzono za nowoczesne produkty, usługi, technologie i zarządzanie w oparciu o najwyższe standardy organizacji pracy oraz przy pełnym poszanowaniu norm etyki biznesowej. Samorządy oraz włodarzy uhonorowano za innowacyjne i prorozwojowe działania inwestycyjne oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych w zakresie ochrony środowiska, działań proekologicznych, infrastruktury technicznej a także edukacji, kultury i sportu, polityki prorodzinnej.

Emocjom nie było końca. Po krótkiej przerwie z rąk Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Pana Janusza Piechocińskiego oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Pana Profesora Waldemara Kostewicza zaszczytne statuetki otrzymały firmy, które na przestrzeni ostatnich 30 lat odniosły sukces i stały się wizytówką polskiej gospodarki.

Bez wątpienia kreatorami polskiej rzeczywistości były również samorządy, dlatego też Wiceprezes Federacji Pan Piotr Podgórski oraz Członek Zarządu Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pan Witold Buczyński wręczyli statuetki „Orzeł 30-lecia Wolności RP” włodarzom tych gmin i powiatów, które w ocenie Rady Programowej zasłużyli na najwyższe laury.

Część oficjalna zbliżała się powoli ku końcowi, jednakże zanim to nastąpiło na scenę poproszono Prezesa Federacji Przedsiębiorcy.pl Pana Roberta Składowskiego oraz Przewodniczącego Rady Programowej Federacji oraz twórcę ruchu przedsiębiorczości w Polsce Pana Andrzeja Stępniewskiego, którzy nagrodzili OSOBOWOŚCI 30-lecia WOLNOŚCI RP: przedsiębiorców, samorządowców, a także ludzie polityki, kultury, życia społecznego.

Panowie wręczyli również dyplomy uznania dla Partnerów Głównych Gali:
- Krotoski-Cichy
- Aleje Sp. z o.o.

Po części oficjalnej nadszedł czas na zabawę, a goście bawili się przy muzyce gwiazd: zespołu Czerwone Gitary, Michała Wiśniewskiego oraz Mateusza Mijala.

Podczas wieczoru przeprowadzona została również licytacja na rzecz Fundacji „Nasz Przyjazny Dom”, której celem jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz wspierania i niesienia pomocy osobom niesamodzielnym, w szczególności osobom niepełnosprawnym, niepełnosprawnym intelektualnie i ich rodzinom. W tym celu fundacja wybudowała budynek, aby stworzyć w nim ośrodek na rzecz swoich podopiecznych. Dzięki licytacji wspaniałych rzeczy udało się zebrać kwotę, która choć w niewielkim stopniu pomoże dokończyć prace wewnątrz budynku.

Laureaci projektu Orły Polskiego Budownictwa 2019:
http://www.orlybudownictwa.pl/laureaci/orly-polskiego-budownictwa-edycja-xii.html

Fotorelacja z Gali: https://photos.app.goo.gl/TdMbHR31RnkQEzjj6

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem