X
X

Formularz zgłoszniowy

Od 1 września rozpoczęły się konsultacje publiczne projektów ustaw regulujących funkcjonowanie administracji budowlanej  oraz zawodów architekta, inżyniera budownictwa i urbanisty - poinformowało w piątek Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

 Są to dwa projekty ustaw towarzyszących Kodeksowi urbanistyczno-budowlanemu, stanowią one element spójnej  reformy procesu gospodarowania przestrzenią - zaznacza resort. Ustawa o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego porządkuje strukturę i sposób funkcjonowania organów odpowiedzialnych obecnie m.in. za wydawanie pozwoleń na budowę oraz interwencje w przypadku wykrycia samowoli budowlanych. Podstawowymi organami administracji inwestycyjnej będą tak jak obecnie, starosta i wojewoda, zaś organem odwoławczym od  decyzji wojewody stanie się minister infrastruktury i budownictwa."Nie oznacza to rezygnacji z zapowiadanego wcześniej przekształcenia 377 powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego  w ok. 100 inspektorów okręgowych. Tak dużą reformę należy jednak odpowiednio przygotować, w szczególności pod względem  organizacyjnym i finansowym, dlatego będzie wprowadzana stopniowo" - wyjaśnia MIB w komunikacie. Pierwszym etapem jest wprowadzenie pionowego podporządkowania organów nadzoru budowlanego - Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, natomiast organów administracji inwestycyjnej - Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa. 

Według resortu, "wzmocnienie nadzoru nad służbami nadzoru doprowadzi do zdecydowanej poprawy egzekwowalności ich  odpowiedniego działania i wyposaży Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w odpowiednie narzędzia zarządcze, pozwalające zapewnić lepszą jakość pracy". Ze względu na zgłaszane braki kadrowe i finansowe w powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego, projektowane przepisy wprowadzają podstawę do szerszego niż obecnie współfinansowania działalności powiatowego nadzoru budowlanego  z budżetu powiatu. Natomiast projektowana ustawa o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach porządkuje status prawny trzech najważniejszych zawodów w procesie gospodarowania przestrzenią i realizacji inwestycji. Projekt utrzymuje najważniejsze regulacje dotyczące architektów i inżynierów budownictwa obowiązujące od 2000 r., ale także wprowadza szereg zmian.

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie jednej odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samorządów architektów i inżynierów  budownictwa wykonujących zawód architekta i zawód inżyniera budownictwa. Przywraca regulowany charakter zawodu urbanisty, jednak w inny sposób niż regulacje prawne obowiązujące przed 2014 r. Natomiast nie będzie przywrócenia izby urbanistów, a w to miejsce proponuje się wprowadzenie egzaminu państwowego  skutkującego wpisem do rejestru urbanistów, który uprawniać będzie do wykonywania zawodu. Wykonywanie zawodu się będzie z obowiązkiem stałego podnoszenia kwalifikacji oraz etycznego postępowania. Przy Ministrze Infrastruktury  i Budownictwa będzie działać również organ orzekający o odpowiedzialności dyscyplinarnej urbanistów. "Regulacja zawodu urbanisty stanowi odpowiedź na wzrastające wyzwania, wynikające m.in. z licznych zmian legislacyjnych w obszarze zarządzania przestrzenią" - wyjaśnia MIB i dodaje, że "to także wzmocnienie planowania przestrzennego jako  odpowiedzi na problem występowania na znacznym obszarze kraju wysokiego stężenia zanieczyszczeń powietrza".

 

zródło : www.budownictwo.wnp.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem