X
X

Formularz zgłoszniowy

Po dziewięciu miesiącach oczekiwań Minister Finansów w dniu 1 kwietnia 2016 r. wydał interpretację ogólną, w której wytłumaczył, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT za wykonanie robót budowlanych.


Pracodawcy RP jeszcze za czasów poprzednich rządów złożyli wniosek o wydanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych. Po trzykrotnym wyznaczaniu nowego terminu na wydanie dokumentu wiceminister Leszek Skiba, z upoważnienia Ministra Finansów, wydał interpretację, która powinna rozwiać dotychczasowe wątpliwości.

Problem związany był z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i zmieniała dotychczasowe zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług. W poprzednim stanie prawnym obowiązek podatkowy powstawał z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Po nowelizacji przepisów organy podatkowe przyjęły stanowisko, że dla momentu powstania obowiązku nie ma znaczenia odbiór prac przez inwestora, lecz faktyczne wykonanie usługi.

Było to o tyle niekorzystne, że od daty zakończenia robót do ich potwierdzenia poprzez protokół mija często wiele dni, a nierzadko roboty nie są akceptowane przez inwestorów. W związku z tym  uzasadnione były obawy, iż organy podatkowe uznają, że ze względu na niewystawienie w terminie faktury VAT podatnik winien był opodatkować usługę wraz z upływem okresu trzydziestu dni od dnia zakończenia prac. Przy czym dla organów podatkowych bez znaczenia byłoby, czy prace zostały zaakceptowane.

Co prawda w wydanej interpretacji ogólnej również podkreślono, że podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie ma wpływu na powstanie obowiązku podatkowego. Minister Finansów wyjaśnił jednak, że za datę wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej należy przyjąć datę faktycznego wykonania usługi, co jego zdaniem ma miejsce wtedy, gdy w opinii wykonawcy usługi lub ich części są gotowe do ich przyjęcia przez inwestora. W związku z tym powinien zostać wyeliminowany problem, kiedy to wykonawca robót zobowiązany był do zapłaty podatku, mimo że nie otrzymał zapłaty od inwestora.

 

Działania rządu Premier Beaty Szydło dają nadzieję na zmianę trendu w podejściu organów państwa do przedsiębiorców. Wydana przez Ministra Finansów interpretacja jest kolejnym – m.in. po rozstrzygnięciu kwestii toksycznych opcji walutowych i wytycznych w przedmiocie  stosowania zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika – przykładem działania, które ma na celu wyeliminowanie rozwiązań, które były w oczywisty sposób szkodliwe dla podatników.

 

W tym miejscu znajdą Państwo treść interpretacji.

 

Źródło:www.pracodawcyrp.pl

Data:12.04.2016

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem